TV LG UHD i OLED 5 godina garancije

Počela je promocija 5 godina sigurnosti za LG UHD i OLED TV za Crnu Goru!

Produžena garancija se dobija samo ako se izvrši aktivacija preko sajta www.lg5.eu/me

 

  • Potrebno je da kupac izvćsi aktivaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana kupovine
  • Period promocije: 01.03.-30.04.2020.
  • Ova dodatna garancija odnosi se samo na LG UHD i OLED TV kupljenih kod ovlascenih uvoznika.
  • Kupcima je na raspolaganju pomoć za aktivaciju preko tel. broja +382 20 220 443 ili putem mejl kontakta na claims@elpromotion.eu
  • Modeli na promociji: UM, SM, I nove OLED serije

 

UHD I OLED TV modeli obuhvaćeni promocijom:

43UM7390PLC, 43UM7450PLA, 43UM7500PLA, 43UM7600PLB, 49SM8200PLA, 49SM8500PLA, 49SM8600PLA, 49SM9000PLA, 49UM7100PLB,

49UM7390PLC, 49UM7400PLB, 50UM7450PLA, 50UM7500PLA, 50UM7600PLB, 55SM8200PLA, 55SM8500PLA, 55SM8600PLA, 55SM9010PLA,

55SM9800PLA, 55UM7100PLB, 55UM7400PLB, 55UM7450PLA, 55UM7510PLA, 55UM7610PLB, 55UM7660PLA, 60UM7100PLB, 65SM8200PLA,

65SM8500PLA, 65SM8600PLA, 65SM9010PLA, 65SM9800PLA, 65UM7000PLA, 65UM7100PLA, 65UM7400PLB, 65UM7450PLA, 65UM7610PLB,

70UM7100PLA, 70UM7450PLA, 75SM8610PLA, 75SM9000PLA, 75SM9900PLA, 75UM7000PLA, 75UM7600PLB, 82UM7600PLB, 86SM9000PLA,

86UM7600PLB, OLED55B9, OLED65B9, OLED55C9, OLED65C9,OLED77C9, OLED55E9, OLED65E9,OLED65W9,OLED77W9