Tastature

Prikazano 1-20 od 90 rezultata

Tastatura je ključni deo svakog računara, a njena istorija datira još iz vremena prve generacije računara.

Evo kratkog pregleda istorije tastature za računar:

  1. Rani računari: Prve tastature za računare bile su slične mašinskim pisaćim mašinama. One su se koristile za unos komandi i podataka u računare kao što su ENIAC i UNIVAC tokom 1940-ih i 1950-ih godina.

  2. Razvoj modernih tastatura: Sa razvojem personalnih računara tokom 1970-ih i 1980-ih godina, razvijene su moderne tastature kakve danas poznajemo. Ove tastature su bile podeljene na alfanumeričke tastere, funkcionalne tastere, numerički deo i posebne taster za kontrolu.

  3. Tehnološke inovacije: Tokom 1980-ih i 1990-ih godina, nastale su mnoge tehnološke inovacije u dizajnu tastatura, uključujući uvođenje tastera osetljivih na pritisak (membranske tastature), kao i tastera sa mehaničkim prekidačima.

  4. Bežične i ergonomske tastature: U poslednje decenije, popularnost bežičnih tastatura i tastatura sa ergonomskim dizajnom raste. Ove tastature omogućavaju korisnicima veću slobodu kretanja i udobnije korišćenje tokom dužeg vremenskog perioda.

Danas, tastature su postale nezamenljiv deo svakog računarskog sistema, pružajući korisnicima intuitivan način za unos teksta, komandi i podataka.