Mrežna oprema

Prikazano 1-20 od 31 rezultata

Mrežna oprema igra ključnu ulogu u uspostavljanju stabilne i sigurne mreže koja omogućava povezivanje različitih uređaja i dijeljenje resursa. Od modema i rutera koji obezbjeđuju internet vezu, do bežičnih adaptera i powerline adaptera koji omogućavaju povezivanje uređaja, svaki komad opreme ima svoju važnu ulogu u funkcionalnosti mreže. Pravilno postavljanje i konfigurisanje ove opreme može poboljšati performanse i sigurnost vaše mreže, pružajući stabilnu internet vezu i efikasno dijeljenje podataka unutar doma ili kancelarije.

Modem je uređaj koji uspostavlja vezu sa internet provajderom i pretvara signal koji dolazi sa provajdera u signal koji može koristiti vaš računar ili drugi uređaji.

Ruter je uređaj koji distribuira internet signal iz modema i omogućava povezivanje više uređaja u mrežu. On takođe pruža zaštitu od spoljnih pretnji putem firewall-a i omogućava konfigurisanje bežične mreže.

Switch (Prekidač)
Switch je uređaj koji omogućava povezivanje više žičanih uređaja u mrežu. Koristi se za proširenje broja dostupnih Ethernet portova na ruteru.

Access Point (Pristupna Tačka)
Access Point je uređaj koji omogućava proširenje bežičnog signala mreže. Koristi se za poboljšanje pokrivenosti bežične mreže u većim domovima ili kancelarijama.

Bežični Adapteri
Bežični adapteri se koriste za povezivanje računara, laptopova, pametnih telefona i drugih uređaja sa bežičnom mrežom. Oni omogućavaju komunikaciju sa ruterom i pristup internetu.

Wi-Fi Range Extender (Pojačivač Signala)
Wi-Fi range extender je uređaj koji poboljšava pokrivenost bežične mreže. On se postavlja između rutera i mjesta gdje je potrebno pojačavanje signala kako bi se omogućilo bolje pokrivanje u cijelom domu ili kancelariji. Glavna namjena Wi-Fi range extendera je poboljšati pokrivenost signala tako da se omogući bolja konekcija na većem prostoru, posebno u djelovima gdje je signal slab ili nedostupan.