Miševi

Prikazano 1-20 od 166 rezultata

Računarski miš je jedan od najvažnijih uređaja za unos podataka u računar, a njegova istorija seže u sredinu 20. vijeka.

Evo kratkog pregleda istorije računarskog miša:

  1. 1950-e i 1960-e: Koncept računarskog miša prvi put je predstavljen u radovima istraživača kao što su Douglas Engelbart i Bill English u SRI International-u. Engelbart je patentirao prvi prototip miša 1970. godine.

  2. 1970-e: Prvi komercijalni računarski miš pojavio se 1973. godine pod imenom Xerox Alto, koji je bio prvi računar sa grafičkim korisničkim interfejsom. Miš je postao popularan uz razvoj personalnih računara tokom 1980-ih.

  3. 1980-e i 1990-e: Apple-ov računar Macintosh, lansiran 1984. godine, popularizovao je upotrebu miša u računarskoj industriji. Tokom ovog perioda, miševi su postali standardni dodatak svakom desktop računaru.

  4. 2000-e do danas: Tokom ovog perioda, računarski miševi su doživjeli mnoge inovacije u dizajnu, ergonomiji i tehnologiji, uključujući bežične miševe, optičke senzore umesto kuglica za praćenje pokreta, laserske senzore za preciznije kretanje, i druge napredne funkcije.

Danas, računarski miševi su neizostavan deo radne stolice za većinu korisnika računara, pružajući intuitivan i efikasan način za unos podataka i interakciju sa računarom.