Besplatna dostava

Cijena usluga distribucije pošiljaka u domaćem saobraćaju
 
Sve porudžbenice pristigle na e-mail TehnoPlus-a, sa potvrđenim uslovima isporuke od strane poručioca, radnim danom do 12h
biće isporučene idućeg radnog dana bilo gdje na teritoriji Crne Gore, u urbanim djelovima naselja.
*Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.
 
BESPLATNA DOSTAVA  važi za sve porudžbenice  vrijednosti preko 50,00 €, težine do 20kg, sa rokom isporuke radnim danima u roku 24-48h.
BESPLATNA DOSTAVA važi za sve porudžbenice preko 49,99 €, ukoliko kupac prihvata  dostavu u roku 3-7 dana.
 
Slijedi cjenovnik dostave u roku od 24-48h-radnim danima, za sve pošiljke čija je težina veća od 20kg, ili vrijednost manja od 49,99 €:
 
    Pošiljka do 5kg    Pošiljka do 10kg    Pošiljka do 20kg    Pošiljka do 30kg    Pošiljka do 50kg
        3.60€            5.40€             6.50€           8.10€            10.20€

 
 Cijena za pošiljke teže od 50 kg (€)

 zone  Z0  Z1  Z2  Z3  Z4  Z5  Z6
 kg  GRAD  do 50 km  do 100 km  do 150 km  do 200 km  do 250 km  do 300 km
 50-100  11.90  16.70  19.30  23.00  25.00  27.00  29.20
 101-200  13.70  19.00  23.00  25.80  28.30  31.30  34.40

 
Opšte napomene:

- Cijene su date i obračunavaju se po principu jedna pošiljka, jedna adresa

- Svaka pošiljka je i vrijednosna pošiljka, odnosno pošiljka sa osiguranjem

- U cijenu su uračunata 2 pokušaja dostave u slučaju da primaoc nije na adresi    

- PDV (21%) je sadržan u cijenama

- Distribucija robe se obavlja isključivo na osnovu podataka koje je kupac upisao,

poštujući definisane i prihvaćene Uslove korišćenja TehnoPlus web shop-a.