Panasonic Garancija 5 godina

PRAVILA I PROPISI PROMOTIVNE KAMPANJE

”Panasonic TV 5-godišnja garancija”

 

  1. OPŠE ODREDBE

 

  1. Ovdje prikazana pravila i propisi(u daljem tekstu:”Pravila i propisi”)određuju uslove sprovođenja promotivne kampanje pod nazivom “Panasonic TV 5 godina garancije” (u daljem tekstu:“Promocija”).

 

  1. Organizator promocije bit će Panasonic Marketing Europe GmbH, tvrtka s registriranim uredomu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka, registracijski broj: HRB 13178, kojeg predstavlja Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, filijala s registriranim sjedištem u Prague 8, Križikova 34, pošt. br. 186 00, poslovni identifikacijski br. 246 55 121, registrirana u trgovinskom registrukoji se vodi u osnovnom sudu uPragu, dio A, umetak 71469(u daljem tekstu:“Organizator”).

 

  1. Koordinator promocije, ovlašten i odgovoran zaprovođenje nekih aktivnosti sukladno zahtjevu Organizatoraza i u ime Organizatorabit će „Marketing House Sp. z o. o.s registriranim sjedištemu Varšavi, na adresi Marynarska 11, 02-674 Warsaw, Poland , upisan u nacionalni sudski registar koji se vodi uokružnom sudu glavnog grada Varšave, XIII z trgovinskom odjelu nacionalnog sudskog registra, pod KRS brojem0000042677, (porezni identifikacijski broj ) NIP PL 951 187 71 57, REGON 013232418,(u daljem tekstu:“Koordinator”).

 

  1. Promocija će biti sprovedena na teritoriji Crne Gore

 

  1. Promocija će biti provedena zasljedeće modele PANASONIC televizora:

 

TX-77EZ1000E TX-75EX780E TX-65EZ1000E TX-65EZ950E TX-65EX780E TX-65EX703E TX-65EX700E TX-65EX610E TX-65EX603E TX-65EX600E TX-55EZ950E TX-58EX780E TX-58EX703E TX-58EX700E TX-55EX633E TX-55EX610E TX-55EX603E TX-55EX600E TX-50EX780E TX-50EX703E TX-50EX700E TX-49EX633E TX-49EX610E TX-49EX603E TX-49EX600E TX-49ES510E TX-49ES500E TX-49ES403E TX-49ES400E TX-40EX703E TX-40EX700E TX-40EX633E TX-40EX610E TX-40EX603E TX-40EX600E TX-40ES510E TX-40ES500E TX-40ES403E TX-40ES400E TX-32ES600E TX-32ES510E TX-32ES500E TX-32ES403E TX-32ES400E 

 

- Promocija će se sastojati  od prodaje na temelju bonusa, pri čemu se bonus sastoji od proširene garancije kvalitete Proizvoda.

- Promocija bit će sprovedena od 01.03.2018. do 31.03.2018. (uključujući te datume) .Pravila učestvovanja u Promociji opisana su u ovim pravilima i propisima. 

- Kako biste stekli pravo na Promociju, Proizvodi moraju biti kupljeni tokom Trajanja promocije.

- Proizvodi pokriveni Promocijom smiju biti i isključivo jesu novi, originalni artikli, kupljeni na prodajnom mjestu ili preko internet stranice nekog od prodavača koji rade na Teritoriji. Promocija se posebno ne može primijeniti ako kupljeni proizvod nije uveden na tržište Teritorije ili ako je kupljen van Teritorije (primjer, preko interneta) ili ako je kupljenod fizičkog lica koje se ne bavi poslovnim aktivnostima.

 

  1. UČESNICI U PROMOCIJI

 

Promocija je dostupna za krajnje korisnike – fizička lica koja kupuju Proizvode u svojstvu potrošača kako je definisano odgovarajućim zakonima.   

 

  1. OPŠI USLOVI ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA U PROMOCIJI

 

  1. Kako bi ostvarili pravo na korišćenje Promocije, moraju se ispuniti sljedeći uslovii:

​od 01.03.2018. do 30.04.2018.,morate registrovati kupljeni Proizvod na internet stranici: http://panasonic5y.com/ 

popunite upitnik sa internet stranice promocije.

 

  1. Prilikom registrovanja kupljenog Proizvoda, Korisnik promocije mora:

                    a)    pružiti sljedeće lične podatke:

- ime,

- prezime,

- adresa e-pošte;

b)      navesti i potvrditi predloženu šifru za prijavljivanje na Internet stranicu promocije;

c)      saglasiti se s obradom svojih ličnih podataka u svrhu Promocije;

d)      pružiti sljedeće podatke o registrovanom Proizvodu:

          - serijski broj,

          - model Proizvoda,

          - dokaz o kupovini preko broja Proizvoda,

          - datum kupovine perioda navedenog na početku

          - naziv prodavnice, u kojoj je Proizvod kupljen;

e)      priložite skeniranu sliku ili fotografiju dokaza o kupovini Proizvoda.

 

Za sve dodatne informacije obratite se prodavcu ili pozovite 068038038