Panasonic Garancija 5 godina

 

PRAVILA I PROPISI PROMOTIVNE KAMPANJE

”Panasonic TV 5-godišnja garancija”

 

  1. OPŠE ODREDBE

Ovdje prikazana pravila i propisi određuju uslove sprovođenja promotivne kampanje pod nazivom “Panasonic TV 5 godina garancije” (u daljem tekstu:“Promocija”).

 

Organizator promocije biće Panasonic Marketing Europe GmbH, kompanija sa registrovanim uredom u Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka, registarski broj: HRB 13178, kojeg predstavlja Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, filijala s registrovanim sjedištem u Prague 8, Križikova 34, pošt. br. 186 00, poslovni identifikacijski br. 246 55 121, registrovana u trgovinskom registrukoji se vodi u osnovnom sudu uPragu, dio A, umetak 71469  ( u daljem tekstu:“Organizator”).

Koordinator promocije, ovlašten i odgovoran za sprovođenje nekih aktivnosti skladno zahtjevu Organizatora za i u ime Organizatora biće „Marketing House Sp. z o. o. sa registrovanim sjedištem u Varšavi, na adresi Marynarska 11, 02-674 Warsaw, Poland , upisan u nacionalni sudski registar koji se vodi u okružnom sudu glavnog grada Varšave, XIII z trgovinskom odsjeku nacionalnog sudskog registra, pod KRS brojem0000042677, (porezni identifikacijski broj ) NIP PL 951 187 71 57, REGON 013232418, (u daljem tekstu:“Koordinator”).

 

  1. Promocija će biti sprovedena na teritoriji Crne Gore

 

Promocija će biti sprovedena za sledeće modele PANASONIC televizora:

TX-75EX780E

TX-65EX703E

TX-65EX603E

TX-65EX600E

TX-55EZ950E

TX-58EX703E

TX-58EX700E

TX-55EX603E

TX-55EX600E

TX-49EX603E

TX-49EX600E

TX-49ES403E

TX-49ES400E

TX-49EX610E

TX-40EX610E

TX-40EX600E

TX-40ES403E

TX-40ES400E

TX-32ES400E 

 

- Promocija će se sastojati  od prodaje na temelju bonusa, pri čemu se bonus sastoji od proširene garancije kvaliteta Proizvoda.

- Promocija bit će sprovedena od 12.05.2018 do 16.07.2018. (uključujući i te datume) .Pravila učestvovanja u Promociji opisana su u ovim pravilima i propisima. 

- Kako biste stekli pravo na Promociju, Proizvodi moraju biti kupljeni tokom Trajanja promocije.

- Proizvodi pokriveni Promocijom smiju biti i isključivo jesu novi, originalni artikli, kupljeni na prodajnom mjestu ili preko internet stranice nekog od prodavača koji rade na Teritoriji. Promocija se posebno ne može primijeniti ako kupljeni proizvod nije uveden na tržište Teritorije ili ako je kupljen van Teritorije (primjer, preko interneta) ili ako je kupljenod fizičkog lica koje se ne bavi poslovnim aktivnostima.

 

  1. UČESNICI U PROMOCIJI

 

Promocija je dostupna za krajnje korisnike – fizička lica koja kupuju Proizvode u svojstvu potrošača kako je definisano odgovarajućim zakonima.   

 

  1. OPŠI USLOVI ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA U PROMOCIJI

 

  1. Kako bi ostvarili pravo na korišćenje Promocije, moraju se ispuniti sljedeći uslovi:

od 12.05.2018 do 15.08.2018. ,morate registrovati kupljeni Proizvod na internet stranici: http://panasonic5y.com/ 

popunite upitnik sa internet stranice promocije.

 

  1. Prilikom registrovanja kupljenog Proizvoda, Korisnik promocije mora:

                    a)    pružiti sljedeće lične podatke:

- ime,

- prezime,

- adresa e-pošte;

b)      navesti i potvrditi predloženu šifru za prijavljivanje na Internet stranicu promocije;

c)      saglasiti se s obradom svojih ličnih podataka u svrhu Promocije;

d)      pružiti sljedeće podatke o registrovanom Proizvodu:

          - serijski broj,

          - model Proizvoda,

          - dokaz o kupovini preko broja Proizvoda,

          - datum kupovine perioda navedenog na početku

          - naziv prodavnice, u kojoj je Proizvod kupljen;

e)      priložite skeniranu sliku ili fotografiju dokaza o kupovini Proizvoda.

 

Za sve dodatne informacije obratite se prodavcu ili pozovite 068038038