NOVA LOKACIJA TehnoPlus prodavnice

NOVA LOKACIJA TehnoPlus prodavnice.
TehnoPlus prodavnica koja se nalazila u lici Vladimira Rolovića je preseljena na novu adresu: Ulica Jovana Tomaševića br. 30