Aparati za mjerenje pritiska koje ste čekali!

Da li i koliko često mjerite pritisak ? U nastavku pročitajte par savjeta vezanih za mjerenje krvnog pritiska.

Prije mjerenja krvnog pritiska potrebno je oko 10 minuta mirno sjedjeti. Takođe, treba voditi računa o temperaturi, unosu kofeina i nikotina, jer oni utiču na promjenu krvnog pritiska.

Za mjerenje pritiska postoji ono najbolje vrijeme, kad su vrijednosti na aparatu najmjerodavnije i kad mogu da ukažu na najveće opasnosti. Najbolje je da se pritisak mjeri ujutru prije doručka, tad su njegove vrijednosti najveće. I najbolje je da dok to radimo, budemo staloženi, oslobođeni stresa, kako se pritisak ne bi povećao.

Mjeriti na lijevoj ili desnoj ruci ? Mnoge zbunjuje i šta zapravo pokazuju brojevi na aparatu. Gornji broj (sistolni pritisak) pokazuje pritisak kad srce kuca. Manji broj (dijastolni pritisak) mjeri pritisak između otkucaja srca, kada se srce puni krvlju.

Najbolje je da se pritisak mjeri i na jednoj i na drugoj ruci i da se u obzir uzme najveća vrijednost. Razlike između tih vrijednosti bi trebalo da se kreću oko 10 odsto. Sve preko toga je razlog za reagovanje. Najbolje je da se prtisak mjeri na nadlaktici ili podlaktici.

U TehnoPlus radnje su stigli aparati za mjerenje pritiska koje ste dugo čekali! Medisana aparati – novi modeli koji detektuju artimiju, mjere puls, pritisak..i imaju govornu funkciju na srpskom jeziku (pogodno za slijepe i slabovide).

Ponudu aparata za mjerenje pritiska možete vidjeti na ovom linku.